FŐOLDAL

Kormányhivatal 25.


B
ÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.

A betakarítást követően az étkezési mák termesztője köteles tárgyév szeptember 30-ig az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságnak bejelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét. A mákszalma megsemmisítéséről a termesztőnek nyilvántartást kell vezetni.

Az étkezési mák termesztőnek a bejelentésről valamint a bejelentett mákmag mennyiségéről az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága igazolást állít ki. Az étkezési mák kizárólag  ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.

Az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a termesztő költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba forgatással történő megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák termesztése a rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztő a bejelentési kötelezettségének határidőre nem tett eleget, illetve azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztő valótlan adatokat jelentett be.

A földművelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való megsemmisítését.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok letölthetőek a NÉBIH honlapjáról. (www.nebih.gov.hu)

További információért forduljon az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. (tel.: 76/513-600, fax.: 76/513-627, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Polgármester levele

 Tisztelt Olvasó!

 polgmester

Kedves honlaplátogató!

Egy polgármester életében is óriási felelősséggel bír az a vissza-visszatérő pillanat, amikor a településvezető kiáll az általa vezetett közösség elé és őszintén el akarja mondani az élőknek a túlélés lehetőségeit, az „életbenmaradás programját”, az anyaföldhöz való ragaszkodás titkait és választ kíván adni arról, hogy miért érdemes a szülőföldön maradni, miért érdemes visszatérni ide Kelebiára, a szeretett faluba: szűkebb hazánkba.

Egy vezető életében az is fontos, hogy erős hite legyen abban, amire feltette az életét. Amikor ezen gondolkodom, mindig egy kedvenc gyermekköltő- Bálint Lea- négysoros verse jut eszembe:

„Jó akarok lenni,

Hogy kenyérre lehessen kenni,

Hogy az emberek a kenyeret,

Ne magába egyenek.”

Igen, a hit mellé fontos a nemes értelemben megélt jóság: a szeretet.

Igen, alapvetően azért vagyunk, hogy az emberek a kenyeret, ne magába egyenek.

Kódolva vagyunk arra a távolbanéző látásmódra, amely képessé tesz bennünket az égi és földi látás egységére. Egy polgármester életében fontos az, hogy ezt a látásmódot erősítse önmagában és környezetében.

Mit is jelent a távolbanéző látásmód? Alázatot a teremtő és a teremtmény irányába, realitásra épülő bölcsességet a mindennapokban, tiszta értékekre épülő ünnepeket és komplex gondolatokra épülő jövőkép kialakítását jelenti. Egy vezető életében fontos, hogy tervei alapvető erkölcsi értékekre és komplex gondolkodásra épüljön. Ezért fontosak azok az alaptételek, amelyek az önkormányzati választások után a polgármesteri programban megfogalmazódtak és Kelebia község képviselő-testülete is elfogadott. Néhányat említenék:

1. Információáramlás erősítése

2. Természeti, gazdasági és humán értékeink feltárása, megőrzése

3.Határon túli kapcsolatrendszerünk bővítése

4. Munkahelyteremtés generálása

5. Komplex programok megvalósítása

6. Önellátásra való törekvés

7. Logisztikai terek kialakítása

8. Civil kezdeményezések felkarolása

Minden faluépítő gondolatom és tettem azért van, hogy az itt lakók valódi közösségben, emberi körülmények között, őseink örökségét tisztelve élhessenek Kelebia földjén, kihasználva annak értékes adottságát és hozzáadva egyéni tehetségük gyümölcseit. Ebben a szellemben biztatok mindenkit, hogy ismerje meg településünk természeti és épített örökségét, tárja fel a környezetében élők szellemi és gondolati múltját, keresse az emberi gyökereket és ápolja azokat. Úgy látom Kelebia község népe képes arra, hogy befogadja a közép és hosszú távú terveket. Úgy érzem a jelenlegi képviselő-testület és faluvezetés megérett a tervek végrehajtására. Kelebia Község megújuló honlapján rendszeres tájékoztatást akarunk adni az elképzeléseinkről, terveinkről és kivitelezésekről.

Kérem, lapozzák építő munkával honlapunkat, ahol információt kaphatnak intézményeink működéséről, faluépítő programjainkról, beruházásainkról, ünnepeinkről és hétköznapjainkról. Folyamatos tájékoztatást kívánok adni a következő nagyprojektekről:

1. Határon átnyúló komplex ökoturisztikai program

2. Komplex vasúti logisztikai bázis-ipari park kiépítése program

3. Komplex mezőgazdasági logisztikai bázis kiépítése program

4. Komplex szabadidő és sportkomplexum kiépítése program

Láthatják, a tervek túlmutatnak a község határain. Azt gondolom, hogy ki kell lépnünk a térségbe, a régióba, sőt át kell lépnünk a határon is ahhoz, hogy megmutathassuk magunkat, növeljük önbizalmunkat és erősítsük tekintélyünket. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha levetjük a közömbösség álcáját, őszintén közeledünk egymáshoz és az álságos cinizmuson túltesszük magunkat.

Erre az építő munkára hívom azokat a kelebiaiakat, kelebiáról elszármazottakat és segíteni akarókat, akik hisznek a kis közösségek életformáló erejében.

Üdvözlettel:

Maczkó József

Kelebia község polgármestere

Könykihívás!

50konyv

Januárban több mint tízezren osztottátok meg a cikkünket, amelyben egy nemzetközi felhívásról számoltunk be, és azt kértük, olvassatok el 50 különböző könyvet idén. A hatalmas sikeren felbuzdulva úgy gondoltunk, létrehozunk egy weboldalt, a Könyvkihívás.hu-t, amely segít nektek a kihívás teljesítésében.

Sőt, meghirdetjük a 25-ös, és a havi (vagyis 4 könyvből álló) kihívást is, hogy azok is be tudjanak kapcsolódni a versenybe, akiknek kevesebb idejük van az olvasásra. Főtámogatóként a kezdeményezés mögé állt a Kossuth Kiadó, amely értékes nyereményeket ajánlott fel minden kategóriában.

Hétfő esti aktív kikapcsolódás

Pár évvel ezelőtt a Kelebiai Ifjúsági Egyesület már szervezett asztalitenisz-estéket az érdeklődők számára. Ezen gondolaton továbbmenve újra szeretnénk elindítani egy rendszeres programot, amire minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Az újítás pedig abban rejlene, ha esetleg nem az asztalitenisz az a sport, amit szívesen űzne, akkor egy időben ezzel lehet biliárd, csocsó és darts közül is választani, így talán több érdeklődő igényeit is kielégítve.

Az itt elindított foglalkozásokon igény szerint indítunk házi bajnokságokat, időközi versenyeket, ezzel is színesítve a programok lebonyolítását. Amíg az időjárás nem engedi, addig e foglalkozások levezetése az Agrárkereskedelmi Központban történne minden hétfőn, 18-tól 20 óráig, egy helyen, egy időben.

Nem titkolt tervünk, hogy a jó idő beköszöntével a Művelődési Ház mögötti kis teret szeretnénk úgymond közösségi térré alakítani, ahol ezen eszközök ugyancsak használhatóak lennének, kiegészítve, új, még több igényt kielégítő lehetőségekkel. Ezzel kapcsolatban szívesen várjuk az ötleteket, akár személyesen, akár telefonon. Az első foglalkozás időpontja 2015. február 23-a, 18:00 lenne. Helye: Agrárkereskedelmi Központ Ide várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni, szabadidejét aktívan eltölteni, esetleg, ha új, eddig még nem űzött szabadidős tevékenységekkel szívesen megismerkedne. Kérdéssel, információval kapcsolatban bátran keressék az Egyesület tagjait személyesen vagy telefonon!

Elérhetőség:
Szűcs József: 06-70/2748958
Ürmös Szilárd: 06-30/5194942

Szűcs József KIE

Tájékoztató

Értesítjük tisztelt Kelebiai lakosokat, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028 számú Ivóvízminőség-javító projekt egészséges ivóvíz minőségét biztosító tisztítómű felújítása megkezdődött. A munkálatok ideje alatt

2015.02.11.-től – 2015.06.30.-ig

a víziközmű rendszerben szakaszosan nyomásingadozásra, a szolgáltatott víz élvezeti értékének csökkenésére kell számítani.

A munkálatok alatt a lakosság továbbra is az eddig megszokott módon jut vezetékes vízhez. A szolgáltatott vizet minőségi változás miatt csecsemők ételének, tápszerek készítéséhez nem szabad felhasználni. Kérjük a lakosságot, hogy a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben megadott határérték alatti ivóvíz vételezését a Vízmű mellett lévő konténeres vízkezelő berendezésről biztosítsák, amely a hét minden napján rendelkezésre áll.

A környezetvédelmi beruházás a településen élők egészséges ivóvíz ellátását szolgálja. Ezúton kérjük tisztelt Felhasználóink szíves megértését, türelmét a kivitelezés ideje alatt a felmerülő kellemetlenségek miatt.

Fővállalkozó