FŐOLDAL

Hírek

Kedves kelebiai Hívek, Kedves Testvérek!

Először is köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, hogy az ezt megelőző időkben is támogatták a kelebiai Egyházközség fenntartását.

Tudom jól, hogy ahogyan az egyházközség kiadásai (templomvilágítás, díszítés, takarítás, plébániai közüzemi számlák, stb.) évről évre emelkednek, úgy a háztartások és családok kiadásai is nőnek. Ez mind újabb és újabb áldozatokat kíván.

De úgy gondolom, hogy mint a kelebiai Egyházközség tagjai, felelősséget kell éreznünk egymásért, templomunkért és plébániánkért.
Hiszen hitünkkel, jelenlétünkkel mi tesszük élővé a kőből épült falakat, anyagi hozzájárulásainkkal pedig lehetővé tesszük épületeink és környezetünk fenntartását, működését valamint ezek megőrzését utódaink számára.

Minden kiadást abból tudunk finanszírozni, amit a kedves testvérek a közösség számára nagylelkűen felajánlanak.

Amikor például fizetünk egy szentmiséért, temetésért, házasságkötésért, akkor nem ezek árát fizetjük meg, hanem támogatjuk vele saját templomunkat, plébániánkat és azok fennmaradását.

Szívből remélem, hogy mindannyian sajátunknak érezzük a templomot és a plébániát, mert az is! Többek között azért épülhettek annak idején szép templomok és plébániák, mint kisfalunk temploma is, mert az őseink büszkén hitték és vallották:             „a mi templomunk és a mi plébániánk!”      

Ez úton is bizalommal kérem a kedves testvéreket, hogy a sokszor nem könnyű anyagi körülmények közepette is, jó szívvel segítsék és támogassák saját közösségüket:
a K e l e b i a i R ó m. K a t o l i k u s P l é b á n i á t, ezzel is kifejezve Katolikus Egyházukhoz való tartozásukat.

Az egyházi hozzájárulás mértéke:         3. 500,- Ft/ év/ fő (felnőttek esetében) havi lebontásban:             292,- Ft/ hó           (1kg kenyér ára)

(amennyiben elmaradása van, úgy azt minden esetben mérlegeljük és megoldjuk)

A Jó Isten áldását kérve Önökre és kedves Családjukra

 tisztelettel és szeretettel:

 

Dr. Pribitek László – plébános