FŐOLDAL

Kormányhivatal 39.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala

Sajtóközlemény

 

60 nap áll az elővásárlási jogosultak rendelkezésére

Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel kötött adás-vételi szerződések kifüggesztésének ideje alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. november 23. és 2015. december 14. között végrehajtott „földet a gazdáknak” program keretében, az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az NFA - a 262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – az árverést követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen szerződések a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (termőföld forgalmi törvény) alapján 60 napra kifüggesztésre kerülnek az illetékes polgármesteri hivatalokban, ahol a termőföld földforgalmi törvény 18.§- ban meghatározott elővásárlási sorrend szerint, lehetőség van az arra jogosultaknak az elővásárlási jogaiknak a gyakorlására.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Pályázati felhívás

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.)  
intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON IDE

Hirdetmény

Kelebia Község Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező Bajcsy 39.sz. alatti (ügyeletes orvosi rendelő felett) lakást, amelynek lakórésze 86 m2, terasszal és garázzsal együtt pedig 126,1 m2.

A lakás eladási árát minimum 6,6 millió Ft-ban határozta meg a képviselő-testület. A lakást annak adja el az önkormányzat aki a legnagyobb összegű ajánlatot teszi. A lakás megtekinthető munkanapokon, a Polgármesteri Hivatalban Ronyecz Péternél kell ezt kérni.

Az ajánlatokat zárt borítékban 2015. december 17-én (csütörtökön) 12.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére (6423 Kelebia Ady E.u. 114.).

                                                                   Maczkó József sk. polgármester