Hírek 1.

Településünk képviselő-testülete 2007. november 29-ei
ülésén többek között határozott:

1) A szennyvízberuházásról.
a) Egyetért azzal, hogy a szennyvízprogramot belterületi ingatlanok tekintetében valósítja meg.
b) Utasítja a polgármestert, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban gondoskodjon a belterületre vonatkozóan előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről.

 

Településünk képviselő-testülete
2007. október 16-ai ülésén többek között határozott:

1) Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati felhívással kapcsolatos szakértői szerződés megkötése kapcsán az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta szakértői szerződés megkötését a "K+F" Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft-vel, pályázati dokumentációk kidolgozására a Pályázatkezelő Hivataltól a KEOP-1.2.0 „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek” vissza nem térítendő támogatások megszerzéséhez a Megbízónak az 1. mellékletben rögzített és a későbbi tervezés során pontosítandó igényei szerint.

 

Településünk képviselő-testülete 2007. október 29-ei
ülésén többek között határozott:


a) Tudomásul vette, hogy 2007. október 9-én megalakult a Kelebiai Víziközmű-társulat a szennyvíz közmű hálózat és a szennyvíztisztító telep megvalósítása céljára.
b) Megállapította, hogy az önkormányzat a Víziközmű-társulat érdekeltségi területén 16 db ingatlannal rendelkezik, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 34.§-ban foglaltaknak megfelelően tagja a Társulatnak.
c) A 2007. évben várható érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére 500 eFt-ot fizet az általános tartalék terhére az érdekeltségi hozzájárulás első részleteként, mely összeg a Társulat által megállapított érdekeltségi hozzájárulás mértékéből levonásra kerül.
d) Az érdekeltségi hozzájárulás fennmaradó részletének megfizetését a Társulat értesítését követően biztosítja az általános tartalék terhére.
e) Megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzatot a Társulat működése során képviselje.
f) Megköszönte az Előkészítő és Szervező Bizottság tagjainak – Varga Sándor elnöknek, Maczkó József polgármesternek, Házi Irén alpolgármesternek, Ábrahám János és dr. Rigler László képviselőknek és a szervezőknek- a Társulat megalakulása érdekében kifejtett tevékenységét.