Térítési díjak

Közterület használat díj

Közterület használat megnevezése      
díj mértéke
a.) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám, védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla 277,-Ft/m2/hó
b.) önálló hirdető berendezés 427,-Ft/m2/hó
c.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék:
       - 2 havi tárolásig  díjmentes
       - 2 hónapot követően 10.000,- Ft/hó
d.) alkalmi árusítás 1400,-Ft/m2/nap
e.) mozgóbolt 1.732,-Ft/jármű/nap
f.) mozgóárusítás 848,-Ft/nap
g.) idényjellegű árusítás, felvásárlás 5.278,-Ft/hó
h.) állandó üzlethelyiség, árusító és egyéb fülke, pavilon 266,-Ft/m2/hó
i.) vendéglátó ipari előkert 121,-Ft/m2/hó
j.) kiállítás és vásár 638,-Ft/nap
k.) mutatványos tevékenység, céllövölde 202,-Ft/m2/nap
l.) lakodalmas sátor felállítása 5.291,-Ft/nap
m.) cirkuszi sátor felállítása 10.672,-Ft/nap

  

A piaci asztalok bérleti díját az alábbiak alapján határozzák meg:

 

1.) A piac területén lévő üzlethelyiségek bérleti díja: 500,-Ft /m2 Ft +Áfa+rezsiköltség/hó

2.) Napi díjak:

 • Védjegyet nem használó termelő esetén:200Ft/m
 • Védjegyet használó helyi termelő esetén:100 Ft/m

3.) Havi bérlet díjai:

 • Védjegyet nem használó helyi termelő esetén:600 Ft/hó/m
 • Védjegyet használó helyi termelő esetén:300 Ft/hó/m

4.) Éves bérletet díjai:

 • Védjegyet nem használó helyi termelő esetén:6.000 m/év
 • Védjegyet használó helyi termelő esetén:3.000 m/év
 1. )tehergépkocsiról, személygépkocsiról illetve sátorról árusító árusokra vonatkozó összeg:
 • nettó 500 Ft/alkalom.

6.) A büfé kocsik díjtétele:

 • 1.000 Ft/gépjármű

7.) Pecsenyesütő, italmérők által elfoglalt terület bérleti díja:

 • 1.000 Ft/m2

8.) A piac területén tartandó vásárok alkalmával a „kirakodósok” esetében a földre kitett termékek utáni díjtétel

 • 250 Ft/m2

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2010. (V.28.) rendelete

-A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról- alapján

Szociális étkeztetés

1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:                                             460;-Ft/ellátási nap
2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:                                            180;- Ft/ellátási nap

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 500;- Ft/gondozási óra

Idősek klubja

Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:

 1. a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén:               0 Ft
 2. A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetében: 400,-Ft

Idősek otthona

Az idősek otthonában a térítési díj

- napi összege:                                                                                                      3.000,-Ft
- havi összege:                                                                                                     90.000,- Ft

Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

Az intézményi térítési díj összege:

a.) napköziotthonos óvodában háromszori étkezés esetén:                           297,-Ft/nap
b.) napköziotthonos óvodában ebéd:                                                             168;-Ft/nap
c.) általános iskola napközis otthon:       7-10 éves korosztály részére:          366,-Ft/nap
d.)                                                           11-14 éves korosztály részére:         421,-Ft/nap
e.) általános iskolai menza                      7-10 éves korosztály részére:      220,-Ft/nap
f.)                                                            11-14 éves korosztály részére:        248,-Ft/nap

 

Demens betegek ellátása

A demens betegek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.

Fogyatékosok otthona

Fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.

Családok átmeneti otthona

Családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.

Támogató szolgálat

A támogató szolgálat intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.