dr. Juhász Miklós

Juhász Miklós 1938. október 6-án, Kelebián a Deák utcában látta meg a napvilágot, a„Portásék” néven ismert Juhász nagyszülők nádfedeles házában. Anyai nagyszülei isközismert kelebiaiak voltak, a József Attila utca végén élő Stark Vendel sokáig a községképviselőtestületének választott tagja volt, a Sárosi Pityuként ismert nagybátyja pedig a háború utáni évek egyik jeles helyi futballistája volt.
A Miklós fiú 1945 őszén kezdte meg általános iskolai tanulmányait. Az ismertebb kelebiaiak közül Házi Mátyás, Császár Imre, Honfiné Kovács Hajnalka, Miskolczi Miklós és Radnai Béla voltak osztálytársai. Ebben az időben aktív közösségi élet volt a faluban, az iskolás gyerekek gyakran adtak elő színdarabokat, részt vettek a  sportversenyeken, amelyekben ő is aktívan részt vett, így akkoriban szinte mindenki ismerte a faluban.
A 8 osztály elvégzése után a szegedi Vegyipari Technikumba került, ahonnan 1957-ben, a sikeres érettségi után a Szegedi Tudományegyetemre nyert felvételt.
Középiskolásként és egyetemistaként nyaranta mindig aktívan részt vett a kelebiai közéletben. Az augusztus 20-i műsorhoz több évben ő tanította be a műsorszámokat, az ifjúsági futballcsapatot gyakran erősítette.
Az egyetem biológia-kémia középiskolai tanári szakát 1962-ben kitűnő eredménnyel végezte és ősztől kezdődően, már a szegedi egyetem Növénytani Tanszékén  alkalmazzák egyetemi tanársegédként. E munkahelyéhez végig hű maradt, ahonnan 40 évi oktató- és kutatómunka után, 2002-ben ment nyugdíjba.

Pályafutásának főbb eseményei:
1.) A végzés után négy évvel egyetemi doktori címet szerez, majd rá 14 évre a Magyar
Tudományos Akadémián biológiai tudomány kandidátusa címet nyeri el. 1968-ban a pécsi és a szegedi egyetem habitált doktora lesz.
2.) Egyetemi tanári pályafutása során biológus és gyógyszerész hallgatók százait oktatja a növények szeretetére és ismeretére. Számos egyetemi tankönyvet, jegyzetet, közleményt írt.
3.) Vendégprofesszorként számos egyetemen dolgozik, hosszabb-rövidebb ideig, így
Madridban, Barcelonában, Marsellies-ben.
4.) Trópusi kutatóexpedíciókban vesz részt Kubában, két alkalommal, 3-3 hónapig.
5.) Az utóbbi 16 évben a szénanáthát okozó virágporszemekkel foglalkozik behatóbban. Napjainkban a téma egyik nemzetközileg legismertebb hazai kutatója. Az országban szervezte meg az első lakossági polleninformációs szolgáltatást, amelyet az ÁNTSZ vett át tőle.
Jelenleg egy eurorégionális hálózatot üzemeltet.
Juhász Miklós bármerre jár az országban és a világban, büszkén vallja magát kelebiainak. Gyakran jár haza, hiszen 86 éves édesanyja, akit sokan még egykor a vasútállomáson működö IBUSZ Ilonka nénijeként ismernek, Kelebián él és őt, Sándor öccsével felváltva, sűrűn látogatják.
Sajnos a község életében már koránál fogva –az ismeretségi körébe tartozók jórészének eltávozása miatt- nem igen vesz részt, de felkérésre, a neki megfelelő feladatok elvégzésére szívesen vállalkozik.