Varga Sándorné

Matematika-fizika szakos tanárként került iskolánkhoz 1969-ben. Szakmai felkészültségében és munkastílusában az igényesség és a kitartás dominált. Nevelő-oktató munkáját a korszerű pedagógiai követelményeknek megfelelően, lelkiismeretesen és nagy igyekezettel végezte. Tanulócsoportjait önfegyelemre, reális önértékelésre nevelte. A tanulók iskolai és iskolán kívüli tevékenységének megszervezésére nagy gondot fordított.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását tanórán kívüli korrepetálással segítette elő. Nyolcadikos tanulóit lelkiismeretesen segítette a pályaválasztási gondok megoldásában. Tehetséges tanulói megyei versenyeken eredményesen szerepeltek. Az osztályfőnöki munkaközösséget éveken át összefogta vezetését odaadással kiemelkedően végezte.

A tanulók táboroztatásában évekig nagy szerepet játszott, volt táborvezető többek között Balatonakalin, Sikondán.

Társadalmi közéleti tevékenysége faluszerte elismert.

Önmagával és másokkal szemben is igényes és következetes tanárként ismerték meg diákjai és kollégái. Minden alkalmat kihasznált arra, hogy szakmai téren fejődjön, alkosson. Tevékenysége soha sem volt öncélú, hanem az oktatáshoz szervesen kapcsolódott. Munkásságába diákjait is aktívan bevonta.
Életművért júniusban a Szolgálati érdemérmet nyújtottuk át.
• Hadd fejezzem ki a Képviselő-testületünk köszönetét mindazért, amit iskolánkért, a községért tettél.
• A szülõk köszönetét is hozom.
• A Daloskör és a Karitasz egyesület is köszöni eddigi tevékenységedet és a továbbiakban is, számít aktív közreműködésedre.

Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveid alatt nagyon hosszú ideig végezhesd a szolgálatodat a családod, a kisunokáid körében!

Horváth Zoltánné