Kelebia Községért  Díj

Kelebia Községért Díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a művészetnek, a fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a társadalmi vagy gazdasági élet terén, az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában, a testnevelési és sportmozgalom szervezésében és fejlesztésében kifejtett példaértékű. Magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kelebia község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.