Hivatali Információk

Kelebia Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozóknak.docx


 

2021-től változik a gépjárművek adóztatása

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti majd a gépjárműadóztatás kérdését.

 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.

 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság végzi.

 Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

 Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

 Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes* gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

 *Gjt. 5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
g) a környezetkímélő gépkocsi,
h)-i)
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

 2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

 Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  /

 A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

Kelebia Község Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla:

12076903-00388156-00100000

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

 

ELÉRHETŐSÉG:

 Hivatalos név:  Kelebiai Polgármesteri Hivatal
 Székhely:
 6423 Kelebia
 Postacím:  Ady Endre utca 114.
 Telefonszám:  
 06-77/454-201
 Faxszám:
 06-77/454-249
 Központi elektronikus levélcím:  kelebia.onkormanyzat(kukac)kelebia.hu 
 A honlap URL-je:  http:\\www.kelebia.hu


-------------------------------------------------------------------------------

ÜGYINTÉZŐK:

Polgármester neve: Maczkó József
Hivatalos címe: 6423 Kelebia Ady E.u. 114.
Telefonszáma: 0630 9031492
Telefonszáma: 77/454201 – 9 mellék
E-mail címe: kelebia.onkormanyzat(kukac)kelebia.hu

Jegyző neve: Oltyánné Kozla Erika
Hivatalos címe: 6423 Kelebia Ady E.u. 114.
Telefonszáma: 0630 3719298
Telefonszáma: 77/454201 – 8 mellék
E-mail címe: kelebia.onkormanyzat(kukac)kelebia.hu

IGAZGATÁSI CSOPORT

Hegyesi Tímea                előadó, szociális ügyek
Telefonszáma: 77/454201 – 3 mellék

Zsilinszki Gergely             előadó, műszaki ügyek
Telefonszáma: 77/454201 – 2 mellék

Teleki Mária             előadó, anyakönyvi ügyek
Telefonszáma: 77/454201 – 1 mellék

Paprika Brigitta              előadó, igazgatási ügyek
Telefonszáma: 77/454201 – 0 mellék

PÉNZÜGYI CSOPORT

Nagygyörgy Éva          pénzügyi előadó, csoportvezető
Telefonszáma: 77/454201 – 5 mellék

Franzer Flóra          pénzügyi előadó
Telefonszáma: 77/454201 – 5 mellék

Serfőző Tamásné               pénzügyi előadó
Telefonszáma: 77/454201 – 6 mellék

Temesvári Lászlóné    adóügyi előadó
Telefonszáma: 77/454201 – 4 mellék

Tóth Erika                   pénzügyi előadó
Telefonszáma: 77/454201 – 6 mellék

Varga Szilvia           pénzügyi előadó, pénztáros
Telefonszáma: 77/454201 – 7 mellék