Személygépkocsi átalakítási támogatás

Az átalakítási támogatás a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá
- a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy
- a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás.

Súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több;

Kelebia Község Jegyzője személygépkocsi átalakításra való jogosultságot állapít meg annak: - a súlyos mozgáskorlátozott személynek is, akinek gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a szakértő szerv megállapította, feltéve, hogy a lent említett feltételeknek is megfelel.

Átalakítási támogatásra jogosult az, az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy
a) aki a vele közös háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott házastársa, vagy
b) gyermeke - ha a szállítás a - személygépkocsival történő szállítását vállalja,
c) aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságra vagy súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban, valamint
d) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 71.250 Ft összeget nem haladja meg.
e) az a súlyos mozgáskorlátozott személy is, akinek gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a szakértő szerv megállapította,

A csatolandó iratokat mellékelte.

Az átalakítási támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.

A személygépkocsi szerzési támogatás iránti kérelmek elbírálását Kelebia Község jegyzője látja el.

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000 Ft.

A átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyév folyamán bármikor benyújtható!

Jogszabályi háttér:
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.). sz. kormányrendelet 5.§-a

Ügyintézés:

Helye: Polgármesteri Hivatal
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
6. számú iroda

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda 8-17 óráig
Péntek 8-12 óráig

Ügyintéző:
Gillányiné Varga Laura
Tel: 06-77/454-201 /13-as mellék
06-77/454-248 /13-as mellék

Az eljárás indul: kérelemre

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben

Ügyintézési határidő: 22 munkanap,

Ügyintézés díja/ illetéke: díj és illetékmentes

Csatolandó iratok:
- a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény,
- a súlyos mozgáskorlátozott személy családjában a megelőző év nettó jövedelemigazolásait,
- munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolás,
- a súlyos mozgáskorlátozott, ill. a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát,
- ha a súlyos mozgáskorlátozott gyermek, gyógykezeléséről igazolást vagy rendszeres intézményi ellátásáról igazolást.

Letölthető nyomtatvány (PDF) , 133kB