KÖZTEMETÉS

Kelebia Község Polgármestere a köztemetést a Szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 48.§-ában meghatározottak szerint állapítja meg és biztosítja.

Gondoskodik a az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
- nincs vagy nem lelelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- az eltemettetésére köteles személy az eltemettetéséről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét megtéríti a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat részére.
A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított hatvan napon belül lehet bejelenteni.
Az elhunyt személy utolsó lakhelye szerinti önkormányzat:
- a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
- az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére

Jogszabályi háttér:

Az Sztv. 48. §-a.

Ügyintézés:

Helye: Polgármesteri Hivatal
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
6. számú iroda

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda 8-17 óráig
Péntek 8-12 óráig

Ügyintéző:
Gillányiné Varga Laura
Tel: 06-77/454-201 /13-as mellék
06-77/454-248 /13-as mellék

Az eljárás indul:
- Hivatalból: amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésére köteles személy.
- Kérelemre: amennyiben az eltemettetésére köteles személy az eltemettetéséről nem gondoskodik.

A kérelem benyújtásának módja: kérelemre személyesen vagy levélben

Ügyintézési határidő: 22 munkanap

Ügyintézés díja/ illetéke: díj és illetékmentes

Csatolandó iratok:
- halotti anyakönyvi kivonat,
- az eltemettetésére köteles személy (amennyiben van ilyen) nyilatkozatát.