Sántha Márta

1927-2005

Sántha Márta 1927.06.05-én született Kelebián. A három gyermekes polgári családban felnőve azonosult olyan értékekkel, amelyek élete végéig meghatározták beállítottságát, gondolkodásmódját. A családot ért súlyos igazságtalanságok sem tudtak változtatni ezen, sőt csak fokozták Istenbe és emberbe vetett hitét. Mi sem természetesebb, minthogy értelmiségi pályát választott, 1946-ban tanítói oklevelet szerzett. A következő évben kezdett tanítani Kelebián. Eközben 1952-ben Szegeden magyar-történelem szakos tanári diplomát kapott.

46 évet töltött el a Kelebiai Általános Iskolában, 1993-ban szűnt meg a munkaviszonya, . Számára a tanítás több volt, mint munka: hivatás volt, sőt több mint hivatás, életforma. Minden tudását át akarta adni a környezetében élőknek, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Fáradhatatlanul szervezett előadásokat helyben, színház- és múzeumlátogatásokat főleg a fővárosba. Ha arra volt szükség, beállt a moziba jegyszedőnek, hiszen a sok propaganda film között értékek is kerültek a vászonra. Sokat és sokfelé utazott, bejárta a világ akkor bejárható részeit, majd élményei, tapasztalatait megosztotta másokkal.

Tudta – mert így bocsátották el otthonról -, hogy a megszerzett javait – szellemieket, anyagiakat és érzelmieket – szét kell osztania, ha meg akar felelni az útra bocsátó Hatalom elvárásainak. Ebben a szellemben élt, így tanította és nevelte a rábízott ifjakat, és ő is ennek szellemében engedte el a kezüket, amikor elhagyták az általános iskola gondoskodó védelmét.

Különc! Mondták a 60-as, 70-es években. Talán az is volt, vagy ha mégsem, mindenesetre különbözött a nagy átlagtól, a középszerűtől. Ő már akkor európai volt, mikor erről mások még nem is álmodtak. Európai volt az öltözködésében, a viselkedésmódjában. Európai és magyar, magyar és egyetemes. A haza sorsa, a magyarság irodalma és kultúrája számára mindig többet jelentett a trianoni határokon belül élők sorsánál és kultúrájánál. Naprakészen nyomon követte a határon túl élő magyar írók, költők munkásságát. S amikor háború tört ki Jugoszláviában, ennél is tovább ment: gyűjtést rendezett, adományokat juttatott el az ott nélkülöző emberek számára. Mindeközben itthon, a községen belül is rendszeresen karitatív tevékenységet folytatott, ha rászorulók keresték fel, a saját nyugdíját osztotta szét közöttük.

Sántha Márta tanárnő egész élete követendő példa lehet mindannyiunk számára.

2005.03.21-én hagyta itt földi hivatását.