FŐOLDAL

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007.(XII.21.) számú a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelete alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
- valamely családtag tartós betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés, illetve elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás,
- támogatás nyújtható a gyermekek beiskolázása céljára igénybevett pénzintézeti kölcsön kamatainak megfizetésére, ebben az esetben a kérelem melléklete a kölcsönszerződés, a támogatás kifizetése pedig a pénzintézet részére történik a kamat mértékéig, indokolt esetben a támogatás mértékéről számla bemutatását írja elő a bizottság.

Halaszthatatlan esetben a polgármester is adhat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.

A támogatás mértéke gyermekenként 2.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

Természetben ellátás:

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vagy annak egy része természetbeni ellátás formájában is nyújtható különösen az általános iskolás korú, védelembe vett gyermekek számára gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása céljára.
Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában nyújtani ha :
- a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj támogatására irányul,
- a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj hátraléka keletkezett,
- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli ellátást nem a gyermekre fordítja.

Jogszabályi háttér:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény (továbbiakban Gyvt.) 21. §-a,
- Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 20/2007(XII.21.). rendeletének (a továbbiakban: Ökr.) 5.§-7.§-a,

Ügyintézés:

Helye: Polgármesteri Hivatal
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
6. számú iroda

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda 8-17 óráig
Péntek 8-12 óráig

Ügyintéző:
Gillányiné Varga Laura
Tel: 06-77/454-201 /13-as mellék
06-77/454-248 /13-as mellék

Az eljárás indul: kérelemre

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy
levélben

Ügyintézési határidő: 22 munkanap, illetve a kérelem benyújtását követő első bizottsági ülés, legfeljebb 45 munkanap

Ügyintézés díja/ illetéke: díj és illetékmentes

Csatolandó iratok:
A családban élők a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről igazolást,
Kamattámogatásra irányuló kérelem esetén pénzintézeti kölcsönszerződést,

Letölthető nyomtatvány (PDF), 133kB