Kárpát Fesztivál - EU

Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe

Az épületek energiahatékonysága : uniós és hazai szabályozás

eukormanykulugy

Nyertes közkönyvtári pályázat

Könyvtárunk sikeresen pályázott 2011 – ben a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának „A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása” című kiíráson. Az elnyert támogatási összeg: 120. 000.- Ft, melynek 50% - át a könyvtár EU dokumentumállományának fejlesztésére, 50% - át pedig az EU – val kapcsolatos programok szervezésére, illetve ajándéktárgyakra, ajándékkönyvekre fordíthatott az intézmény. Az előző évek gyakorlatát követve elsődleges szempont a gyerekek, valamint a lakosság ismereteinek bővítése és fejlesztése az Európai Unió iránt.

Ezt figyelembe véve a következő programok valósultak meg:

-EU óra – 2008 óta része a tervezett programnak, célja a 8. osztályos tanulók Európai Unióval kapcsolatos ismereteinek bővítése. A rendkívüli osztályfőnöki óra keretében tartott előadás szervezésében évek óta a Bács – Kiskun Megyei Europe Direct Iroda van segítségünkre.

-EU vetélkedő – Az „EU óra” program ismeretanyagára építve szerveződik a vetélkedő, amely összetett feladatsorból áll. Először csapatokat alkottak a gyerekek, majd felkészültek az EU előnyeiből és hátrányaiból. Ezt a feladatot 15 kvíz kérdés, majd a végjátékban villámkérdések követték.

-Mezőgazdasági előadás – Szintén évek óta szervezünk mezőgazdasági előadást a program keretein belül, tekintettel arra, hogy a településen és a környező településeken (Tompa, Csikéria) is sokan foglalkoznak mezőgazdasággal. Idén egy speciális témában tartott előadást Orosz Gábor a Biokontroll Hungária Kft. Munkatára, aki a biogazdálkodás fontosságáról, előnyeiről, támogatásokról, gyakorlati kérdésekről beszélt a megjelenteknek.

-Egészségügyi előadás – a 2012. év Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. Szél János – természetgyógyászt kértük fel előadás tartására, aki elsődlegesen beszélt az idősebb korosztály társadalomban betöltött szerepéről, majd az ehhez elengedhetetlenül szükséges jó egészségügyi állapot fenntartásának fontosságáról és az ehhez kapcsolódó tornák aktív gyakorlásáról. A településen lakó idősebb korosztály igen meghatározó szerepet tölt be a község életében.

Aktívan részt vállalnak kulturális, egészségmegőrző, civil társadalmat erősítő rendezvények szervezésében és lebonyolításában is. Ezek az önszerveződő csoportok nagy hangsúlyt fektetnek a testi – lelki egyensúly fenntartására. Ebben tölt be fontos szerepet Szél János, aki a meridián gyakorlatok megismertetését és gyakorlását kiemelkedő fontosságúnak tartja nem csak az idősebb korosztály számára. Az előadást követően a résztvevők, egy torna keretében ki is próbálhatták a gyakorlatokat, melyek elsajátítása nem okoz nehézséget, viszont jelentősége annál inkább fontos és hasznos.

-Rajzpályázat – az előző nyertes közkönyvtári programban környezetvédelem témában készültek a gyerekek rajzokkal, „Autó nélkül egy jobb környezetért” volt a pályázati kiírás. Idén „Az én Európám” – Az Európai Unió gyerekszemmel témában készültek rajzok szép számmal alsó és felső tagozatos gyerekek egyaránt. A munkákból kiállítást szerveztünk, a legjobb munkákat készítők pedig könyvjutalomban részesültek.

Mindez nem valósulhatott volna meg a Magyar Köztársaság támogatása, valamint Bács – Kiskun Megyei Europe Direct Iroda, valamint a helyi intézmények segítsége nélkül.

Reméljük a jövőben is részt vehetünk a közkönyvtári programban, hogy a 2008 óta tartó folyamatot folytatni tudjuk.
KÉPEKBEN:

A pályázati támogatásból az alábbi dokumentumok kerültek beszerzésre

 

 

- Agrár- és vidékpolitika : tanulságok nélkül 
- A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozástól napjainkig
- Agrártámogatások
...
- Demokratikus állampolgárságra nevelés
 
- Elnökségi munka az Európai Unióban
 
- Magyarország és Európa
 
- Mi, Svájc és Európa az Európai Unióban
 
- Rejtvényes barangoló : Európa
- Észak- és Nyugat-Európa
.
- Dél-Európa
.
- Közép- és Kelet-Európa
- Vallások és egyházak az egyesült Európában
 
- Európa végnapjai
- Emberi jogok és jogi kultúrák az Európai Unióban
 
- Vallások és egyházak az egyesült Európában
- Az EU-elnökség : jogi, szervezeti és tudománypolitikai vetületek
 
- A globális és regionális integráció gazdaságtana
- Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei