A kelebiai Református Gyülekezet

A kelebiai Református Gyülekezet a kiskunhalasi Református Egyházhoz Tartozó un. Fiók egyház.

1924 előtt a szabadkai egyház végezte a hívek lelki gondozását. A reformátusság mindig kisebbségben volt. A kelebiaiak kérésére csatolták a kis közösséget a kiskunhalasi gyülekezethez.

Az alakuló közgyűlést 1925. január 18-án Szabó Zsigmond kiskunhalasi lelkész vezette. 1927-ben a tompai és csikériai reformátusok is ide tartoztak. Ekkor került az egyház tulajdonába az úrvacsorai kehely, az asztalterítő, a keresztelőkészlet, a harmónium és a 135 kg súlyú harang.
Az 1930-as névjegyzék 38 fő református nevét rögzíti. A jelenleg nyilvántartottak száma 30-31 fő. 1 fő Budapesten él, de egyházi adóját minden évben itt fizeti.

Az istentiszteletek látogatottsága változó létszámú. 4-20 főig. Nagyobb ünnepeken 25 fő is részt vesz, közöttük néhány katolikus is.
Az adófizetők száma is változó. Általában 12 fő fizeti az egyházfenntartói járulékot. Számuk évente 16 főre tehető. Mivel nincs meghatározva a járadék összege, ezért 1000-10.000 forintig fizetnek a tagok.
Az Istentiszteleteket minden hónap első vasárnapján délelőtt 10:00 órai kezdettel tartják az Ady Endre u. 7. szám alatti gyülekezeti teremben.
Nagy hidegben, mivel fűtési lehetőség nincs, református családoknál gyűlnek össze. Természetesen a karácsony, húsvét, pünkösdi és egyéb ünnepi alkalmak időpontja ettől eltérhet.

Az istentiszteleteket a kiskunhalasi Református Egyházlelkészei végzik. Hosszú ideig Berze János, jelenleg Csőri-Czinkos Gergő fiatal lelkész látja el a szolgálatot, aki a református gyermekek hitoktatója is egyben.
A reformátusok kapcsolata nagyon jó a katolikussokkal. Egyes alkalmakon 3-4 katolikus is szívesen látogatja az igehirdetést.
A január 20-27-ig tartó Egyetemes Imahét alkalmain néhány katolikus hívő is részt vett.

2008. január 30.

Mike Árpád
gondnok