Tájékoztató

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés tekintetében a 12.000 Ft összegű fűtési hozzájárulásról

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Kormány-határozat értelmében természetbeni támogatást kap minden olyan téli rezsicsökkentésben eddig nem részesülő / vezetékes gázzal vagy távhővel nem fűtő/ háztartás.

A cél az, hogy azon családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan ki van építve a gáz- vagy távhőhálózat, de az utcájukban, házukban nincs bekötve, ezért mással, például fával fűtenek. A döntés alapján háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A lakott külterületi ingatlanokhoz, ahol nincs vezetékes gáz, kiküldésre kerülnek az igénybejelentő lapok. A többi háztartás, ahol nincs vezetéses gáz bekötve és azon háztartások akik vonatkozásában nem került folyósításra a 12.000 Ft összegű támogatás március-április hónapban a gázszámlájukon nem szerepel az összeg, igényelhetik a támogatást a Kelebiai Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában a szükséges formanyomtatvány, igénylőlap benyújtásával. Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában igényelhető vagy IDE kattintva letölthető vagy megtalálható a LETÖLTÉSEK jobb oldali menüpontban.

Az igénylőbejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját ( tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

A Belügyminisztérium októberben összegzi és a kormány elé terjeszti, majd a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzatok részére utalja és tájékoztatja azokat a szükséges eljárásról.

Az önkormányzatok feladata lesz majd kiválasztani azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.

LEVENTE SPORT ÉS SZABADIDŐ NAPOK

2018 augusztusában a Kelebiai Levente Sport Egyesület (KLSE) nemzetközi sportrendezvény sorozatot tervez a sportpályán és a sportcsarnokban. Ezzel párhuzamosan, a 2016-ban alapított Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatát alkotó civil szervezetek találkozója is szervezés alatt áll. Megemlékezés lesz az idén 70 éve elhunyt egykori Ferencváros kapusa, Siflis Géza nyughelyénél, a kelebiai temetőben.

Sokan nem tudják, hogy 2016. július 9-én a Levente Egyesületünk kezdeményezésére szerveződött meg a Kárpát-medence magyarságát összekapcsoló hálózat, mely a KLSE mellett a Kárpát-aljai színmagyar falu ZÁPSZONY, a székelyföldi SZÉKELYKAKASD, és a Dél-vidéki BÁCSKATOPOLYA egy-egy társadalmi szervezetének együttműködésével alakult meg.

image001Képen a Dél-vidéki, a Kárpát-aljai, székelykakasdi és a Kelebiai Levente Egyesület civil szervezeteinek
2016-os megállapodása a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatának alapításáról.

image002A Székelykakasdon 2015-ben felállított monumentális székelykapu, melyet a Levente Egyesület
szervezésében segített pénzügyileg rajtunk kívül a Fidesz frakció és Kelebia önkormányzata

A Levente Egyesület - többek között - a határon túli magyarságot összekötő lehetőségek bővítésén dolgozik, amely cél közelítéséhez kiváló lehetőség az általunk rendszeresen követett sportkapcsolat bővítési szisztéma. További törekvéseink között a sporthagyományaink felélesztése is jelentős hangsúlyt kap, ezért elevenítettük fel a két világháború közötti labdarúgó tornákat változatlan néven, nemzetközi résztvevőkkel. Idén hatodik alkalommal rendezzük meg augusztus 18-án a SZENT LÁSZLÓ KUPÁT, augusztus 19-én a SZENT KORONA KUPÁT, augusztus 20-án pedig nyolcadszor a SZENT ISTVÁN SERLEGÉRT kiírt küzdelmeket. A tornákon a kelebiai csapaton kívül részt vesznek a zápszonyi, székelykakasdi vendégeink mellett, több Dél-vidéki sportegyesület fiataljai.

A Kárpát-aljai és székelyföldi vendégek 20-20 fővel érkeznek augusztus 17-én délután és 21-én délelőtt utaznak vissza. Az ellátás és a sportrendezvények költségeit a KLSE megnyert pályázatából tudjuk fedezni. A tornák kis-pályán lesznek bonyolítva, az utazási létszám limitálása ezúttal nem teszi elérhetővé a teljes létszámú nagy-pályás kiírás lehetőségét. Viszont ezúttal nem is ez a lényeg, hanem a fiatalok találkozója, egymás megismerése, az elfeledésre szánt hagyományok felidézése. 

Nyertes pályázatunk címe: "Csángó, székely, magyar, egy nemzet", a találkozó ennek szellemében, a magyar hagyományok ápolásával, barátságok kötésével és természetesen hálózatunk további fejlődésével teljesedhet ki. Az újság augusztusi számában bővebben és részletesebben ismertetjük a három napos találkozó és a focitornák részleteit, programjait.

A kiírásra került tornák történetei a "Reflektált amnézia" című sporttörténeti kiadványunkban olvashatók, amelyeket itt is ismertetünk:

 

FELELEVENÍTETT HAGYOMÁNYOS FOCITORNÁK

SZENT LÁSZLÓ KUPA TÖRTÉNETE

Először 1940 nyarán dr. Hóman Bálint írja ki a Szent László Kupa vándorserleget a középiskolás csapatok számára. A Délvidék felszabadulása után először a Hazatérés Bajnokságát, majd a második Szent László Kupát írta ki körzetünkben - 1941. május 30-án -, az MLSZ Szabadkai Alosztálya. A kupasorozatban elsősorban a Levente Sportegyesületek vettek részt, amelyek száma ebben az időben, megközelítette az ezres nagyságrendet. Az egész országot különleges, hazafias szellemiség jellemezte, mely az akkori ifjúsági korosztályokat is magával ragadta. A Szent László Kupa rendkívüli népszerűségnek örvendett. A 2010-ben megalakult Kelebiai Levente Sport Egyesület - ezt a hagyományt is felelevenítve -, rendezi immár 2018-ban hatodik alkalommal a tornát. Mivel az első kiírás régiónkban Szabadka által lett kezdeményezve, minden eddigi rendezvényünkre Dél-vidéki vendégeket is hívtunk. A 2018. 08. 18-i rendezvény, a nemzeti összetartozást is hivatott szolgálni. 

SZENT KORONA KUPA TÖRTÉNETE

Szent Korona Kupa rég elfeledett és feledésre is ítélt története szintén dr. Hóman Bálint egykori közoktatási és vallásügyi miniszter nevéhez fűződik. Első ízben az ő kezdeményezésére került be az akkori sportrendezvények sorába. Hangsúlyos célja a Trianon utáni területvesztés revíziójának a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás segítségével történő hangsúlyozása volt. A Délvidék visszatérése után, az 1941/42-es labdarúgó évadban írja ki, - Szent Korona Kupa névvel - Szeged, Szabadka és Újvidék 2-2 csapata számára a rangos futballtornát. Játéknapok Húsvét, Pünkösd másnapjai és augusztus 20-a voltak. A nevezett városok legjobb csapatai közötti mérkőzéseken legjobb eredményt elért gárda lett a torna győztese. Utoljára 1943. 12. 24-én került meghirdetésre a Szent Korona Kupa. A Levente Egyesület által - eredeti elnevezésével -, augusztus 19-ére kiírt torna a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózata szempontjából aktuálisabb talán nem is lehetne. 75 esztendő után igazán méltó alkalom a hagyomány felújítására. 

A SZENT ISTVÁN SERLEG TÖRTÉNETE

A Kelebiai Levente Sport Egyesület kezdeményezésére, 2012. augusztus 23-án elevenítettük fel, a Szent István Serlegért korábbi időkben indított küzdelmeket. A torna előzménye 1938/39-re nyúlik vissza. 1938-ban írta ki az MLSZ első ízben a Szent István Serleg elnevezésű futball tornát. Lokációnkban, az akkor 6 csapatból (Kelebia, Katymár, Bácsalmás, Madaras, Mátételke és Mélykút) álló mezőnnyel bonyolított tornát elődünk, az akkori Kelebiai Levente SE megnyerte, majd az 1939-es évben  védőként részt vett a második kiírás küzdelmeiben. Az anno - II. világháború miatt - félbeszakadt tornasorozatnak a felelevenítését és folytatását célul tűzve rendeztük meg először 2012-ben - 74 év távlatából - a több korosztályos, nemzetközi, labdarúgó viadalt, a III. Szent István Serlegért. Ezt követően a KLSE minden évben hagyományőrző módon megszervezi a fiatalok által kedvelt viadalt. 2018. augusztus 20-án immár VIII. alkalommal kerül megrendezésre.

Mindhárom focitorna 2002-ben és 2003-ban született fiatalok számára lettek kiírva. A tornák menetrendje szervezés alatt áll, augusztusi lapszámban jönnek a részletek. 

Kelebiai Levente SE