Gyermekeinkért Alapítvány

A Gyermekeinkért Alapítvány legfontosabb adatai:

Alapítás éve: 1992.
Alapítvány székhelye: 6423 Kelebia, Ady E. u. 110.
Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 181/1991/6. 239. sorszám

Kiemelten közhasznúsági végzés bírósági száma: Pk. 181.1991/13.szám

Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja:1998. december 29.
Adószám: 19049869-1-03

PÉNZINTÉZETI ADATOK:
Számlavezető bank(ok) megnevezése*:
Számlaszám(ok)*:
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kiskunhalas
10402568-25611906-00000000
 
Az Alapítvány Alapító Okiratába foglalt céljai:

a.)
A Kelebiai Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Művelődési

Ház - Könyvtár

    -eszköz ellátottságának fejlesztése
    -nehéz anyagi körülmények között lévő, kiváló képességű gyermekek segítése
    -a nyelvtanítást segítő cserekapcsolatok létrehozása, nevelőképzés
    -a szabadidő hasznos eltöltéséhez személyi, tárgyi feltételek megteremtése
    -versenyeztetések segítése

b.) Kelebia Község Önkormányzatának területén az 1997. évi XXXI. tv.
39.§ és 40 § alapján a gyermekjóléti szolgálat működtetése.

Az Alapítvány céljai kiemelkedően közhasznú tevékenységnek minősül
az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§.c. bekezdés 4. pontja alapján.