FŐOLDAL

Helyi iparűzési adó devizában történő megfizetése

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is
megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben
vagy teljes egészében devizában érkezik be
. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség –
elsősorban az említett cégek számára -
megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő
helyi iparűzési adó befizetését.
A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-től
kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és
helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által
a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró
vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre
nyitott számlára történő
átutalással is teljesítheti.
A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű,
forintban vezetett elszámolási számlát nyit a Kincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Erre az elszámolási számlára lesz
lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-től euróban vagy amerikai dollárban deviza
átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.
A megnyitott számla adatai:
Önkormányzat neve: Kelebia Község Önkormányzata
Számla száma: 10025004-00002236-02120011
Számla IBAN száma: HU68 1002 5004 0000 2236 0212 0011
A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az
önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi
jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár
BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a
Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a
kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.
A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához
történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank
mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján
jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál
vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat –
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt
összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett
helyi iparűzési adó
megfizetésének napja
a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi
iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja
, azaz az ilyen
jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.