Hírek

Hírek 11.

Kelebiai Víziközmű-társulat hírei…2009. február


A Hírmondó decemberi számában jeleztük, hogy az érdekeltségi hozzájárulás befizetését nem teljesítők adatait, a törvény előírása szerint át kell adnunk a jegyzőnek. Ez december hónapban megtörtént, mely alapján az Önkormányzat a 160/1995-ös kormányrendelet értelmében megtette a szükséges intézkedéseket.
Tájékoztatjuk a Tisztelt társulati tagokat, hogy január hónapban mindenkinek kiküldtük a 2008. évben történt befizetésekről szóló egyenlegközlőt és számlaösszesítőt, mely alapján ellenőrizni tudják az eddigi befizetéseiket. Ezen értesítéssel egy időben megküldtük minden LTP-s tagunknak a következő időszakra szóló befizető lapokat is. Ha valaki nem kapta meg ezen értesítéseket, vagy a befizető lapokat, illetve kérdése van a számlaösszesítővel kapcsolatban, kérjük, keresse fel a társulat ügyfélszolgálatát.

Varga Sándor

Hírek 10.

A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei… 2008 december

 

Tisztelt társulati tagok; november hónapban megtörtént az LTP-s betétek második negyedéves összegének átutalása a Lakástakarékpénztár felé. A befizetést azonban nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni, mert a Fundamenta Lakástakarékpénztárral szerződést kötöttek közül sajnos közel 40 ingatlan tulajdonosnak van még mindig elmaradása a befizetésekkel.
Kérjük Őket, hogy december hónapban tegyenek eleget a szerződésben vállalt kötelezettségüknek.
November hónapban névre szóló értesítéssel, valamint a Hírmondó hasábjain keresztül is felhívtuk azoknak a figyelmét, akik semmilyen formában nem fizették az érdekeltségi hozzájárulást arra, hogy utolsó lehetőségként a Fundamenta lehetőséget biztosít a kedvezményes szerződés megkötésére. A 88 érintett ingatlan tulajdonos közül 19-en éltek ezzel a lehetőséggel és megkötötték a szerződést.
Tájékoztatjuk azon ingatlan tulajdonosokat, akik a Fundamentával kötött LTP-s szerződésük ellenére sem kezdték el a befizetéseket, hogy adataikat átadtuk az önkormányzatnak végrehajtás végett. Szintén ez úton tájékoztatjuk azokat az ingatlantulajdonosokat, akik az egyösszegű határozat átvételét követően a befizetési határidő betartását elmulasztották, hogy december hónapban adataik szintén átadásra kerülnek végrehajtás végett az önkormányzathoz.


Ügyfélfogadás:
Hétfő: 1300-1700
Szerda: 800-1200
Péntek: 800-1200

Varga Sándor
Vkt. elnöke

Hírek 9.

A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei… 2008 november


2008. október 21-én a Víziközmű-társulat Küldöttgyűlése úgy döntött, a Lakástakarékpénztárral történt egyeztetés után, hogy azok számára, akik még eddig nem fizették meg a reájuk eső hozzájárulást, azok számára, utolsó lehetőségként – az egy összegű befizetés helyett –

Kedvezményes, részletekben történő fizetési lehetőséget biztosít.

Két részletfizetési lehetőség került kidolgozásra:

A) Kedvezményes lakás-előtakarékossági szerződés megkötése mellett a társulathoz
havi 3.263 Ft. befizetése 61 hónapon át, mely összesen: 199.043 Ft.
B) Lakás-előtakarékossági szerződés megkötése nélkül a társulathoz havi
4.417 Ft. befizetése 61 hónapon keresztül, mely összesen: 265.020 Ft.
Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, úgy
2008. november 15.-én 8.00-tól 16.00-ig, valamint november 16.-án 8.00-tól 14.00-ig
a Víziközmű-társulat irodájában a szervező munkatársak készséggel állnak az Ön rendelkezésére. A részletfizetési megállapodás megkötéséhez a személyi igazolványra, lakcímkártyára és adókártyára van szükség. Amennyiben a kedvezményes lakás-előtakarékossági szerződés mellett dönt, úgy 4.000 Ft szerződés-kötési díjat is szíveskedjen magával hozni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 160/1995. /XII.26./ Kormányrendelet alapján, amennyiben a fenti megadott időpontban nem kíván élni a Küldöttgyűlés által felajánlott kedvezményes részletfizetési lehetőséggel, úgy továbbiakban a Társulatnak már nem áll módjában, a részletekben történő befizetés engedélyezése.
Ezért kérem a saját érdekében, gondolja át döntését és éljen a lehetőséggel.
Ügyfélfogadás
:
Hétfő: 1300-1700
Szerda: 800-1200
Péntek: 800-1200

Varga Sándor
Vkt. elnöke

Hírek 8.

A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei… 2008 október


Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2008. október 01-től technikai okok miatt az ügyfélfogadási rendünk módosul.

Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00

Varga Sándor
Vkt. elnöke

Hírek 7.

A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei… 2008 szeptember

Tisztelt társulati tagok, augusztus hónap utolsó és szeptember hónap első napjaiban megtörtént a befizetési csekkek / hat darab / kiküldése, így befizetéseiket zökkenőmentesen tudják a továbbiakban is intézni. Amennyiben véletlenül előfordul, hogy valaki nem kapott csekket, kérjük, hogy fáradjon be a társulat irodájába. Kérjük Önöket, hogy befizetéseiket lehetőleg minden hónap 15-ig, illetve a nyugdíjasok minden hónap 25-ig tegyék meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 25-én megtörtént a társulat részéről a Fundamenta felé az első részlet befizetése. Sajnálatos módon azonban, az LTP-s szerződést kötött társulati tagok közül 70 fő részére nem tudtuk az átutalást elindítani, mert részletfizetési elmaradásuk van, illetve egyáltalán nem fizettek. Ezen társulati tagok a most kiküldött befizetési csekk mellett találhattak egy egyenlegértesítőt is, melyen a befizetett összeg mellett szerepel az elmaradás összege is. Kérjük Önöket, hogy az egyenlegértesítőn szereplő összeg ismeretében elmaradásukat minél hamarabb rendezzék.
Azon társulati tagjainknak, akik rendezett számlával rendelkeznek, nincs elmaradásuk, csak a befizetési csekket küldtük ki. Az egyenlegértesítőt december hónapban fogják megkapni

Varga Sándor
Vkt. elnöke

Hírek 6.

A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei…2008 augusztus

Tájékoztatjuk azon társulati tagokat, akik LTP-s szerződéssel rendelkeznek, hogy augusztus hónap második felében fogjuk részükre kiküldeni a következő -hat havi- befizetési csekket. Felhívjuk azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kapott felszólításnak eddig nem tettek eleget, hogy 2008. augusztus 29-ig rendezzék a határozatban leírtak szerint tartozásukat. Amennyiben nem tesznek eleget ennek a kötelezettségüknek, a hatályos; 1995. évi LVII. Törvény előírásai szerint adataikat, szeptember hónapban átadjuk az önkormányzat jegyzőjének!
Kérjük azon társulati tagjainkat, akiknek részletfizetési elmaradása van, szíveskedjenek azt minél hamarabb rendezni. Ez azért fontos, mert csak így tudja a Víziközmű-társulat az előtakarékossághoz szükséges negyedéves átutalásokat zökkenőmentesen a Fundamenta felé teljesíteni.


Varga Sándor
Vkt. elnöke

Hírek 5.

Kelebiai Víziközmű-társulat hírei…2008 június

Tisztelt társulati tagok, a Hírmondó márciusi számában tájékoztattuk Önöket az alapszabály módosításairól, melyet a Cégbíróság május 6-i keltezéssel elfogadott / a módosított Alapszabály, Kelebia honlapján olvasható /. Szintén e számban tett felhívásunkra, az elmúlt három hónapban elég sokan meggondolták magukat és az egyösszegű befizetésről szóló értesítés kézhezvételét követően úgy döntöttek, hogy inkább Lakás-előtakarékossági szerződést kötnek. Ezeket, a szerződéseket, még az eredeti részletfizetési feltételekkel tudtuk megkötni. / a május 9-én megtartott Küldöttgyűlés, június 15-ig adott a lehetőség az LTP-s szerződések megkötésére / A befizetéseket illetően elmondható, hogy a társulati tagok nagyobbik része eleget tesz a befizetési kötelezettségének. Sajnálatos módon azonban akadnak néhányan, akik a rossz tanácsadókra hallgatva egyáltalán nem, vagy csak az első részlet befizetésével tettek eleget a szerződésben vállalt kötelezettségüknek. Vannak, akik az egyösszegű befizetésről szóló határozatot nem vették át. Tájékoztatásul számukra azt tudjuk mondani, hogy a Víziközmű-társulat a további intézkedések megtétele végett átadta az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe ezeket, az ügyeket.
A május 9-én megtartott Küldöttgyűlés elfogadta a 2007. évi mérlegbeszámolót. Az egyszerűsített éves beszámoló alapján a gazdálkodás legfontosabb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Végül azzal a kéréssel fordulunk a társulat tagjaihoz, hogy az első levelünkben kiküldött adatközlő lapot, kitöltve juttassák vissza hozzánk, mert a nyilvántartásaink pontosításához szükségünk van az azon lévő adatokra. Kérjük azokat a társulati tag ingatlan tulajdonosokat, akik időközben eladták az ingatlant, hogy az adásvételi szerződést hozzák be a Víziközmű-társulathoz, valamint a vevőt tájékoztassák, hogy az érdekeltségi területen történt ingatlan vásárlásról bejelentési kötelezettségük van a Víziközmű-társulat felé. Kérjük azokat a hozzátartozókat, akiknek azon családtagja elhalálozott, akinek a nevén volt az ingatlan, hogy a halotti anyakönyvi kivonatot és a hagyatéki tárgyalás jegyzőkönyvét szintén hozzák be a társulathoz. Ezeknek, az okmányoknak a bemutatása fontos, mert egy sor felesleges utána járástól mentesíti a tagokat.
Varga Sándor
VKt. elnöke

További cikkeink...