Hírek 13.

A Kelebiai  Víziközmű-társulat hírei… 2009 szeptember


Tisztelt társulati tagok, mint az ismeretes, szerződést bontottunk a társulat tanácsadását és könyvelését végző céggel, mert a nem kellő körültekintéssel és pontossággal végzet munkájuk következményeként téves adatokon alapuló mérleget készítettek a 2008. évről. Ez a mérlegbeszámoló a Hírmondó májusi számában volt olvasható. Az új tanácsadó és könyvelő iroda elvégezte a mérleg felülvizsgálatát és elkészítette a 2008. év módosított mérleg beszámolóját, melyet az alábbiakban tesszük közzé.

Varga Sándor
IB. elnök

Hírek 3.

A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei…2008. január

Tisztelt Kelebiaiak, a Hírmondó decemberi számában tájékoztattuk Önöket arról, hogy a Víziközmű-társulat működéséhez szükséges feltételek megteremtődtek, és terveink szerint január hónaptól megkezdődhetnek a befizetések. Elvégeztük az érdekeltségi terület pontosítását, hogy a januári határidőre be lehessen adni a pályázatot. Megtörtént a szennyvízberuházás által érintett területen lévő ingatlantulajdonosok nyilvántartásba vétele. Sajnos azonban, minden igyekezetünk ellenére, valószínű, hogy csak februárban tudjuk elindítani a befizetések fogadását, mert a cégbírósági végzés /feltehetően az ünnepek miatt/ még nem érkezett meg. Azok az ingatlantulajdonosok, akik külterületi besorolás miatt kiestek a szennyvízberuházásból, de megkötött lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkeznek a 4000 Ft számlanyitási díjat hiánytalanul vissza fogják kapni. A visszafizetést a Víziközmű-társulat fogja elvégezni.
Felmerülhet ezek után az a kérdés, hogy így is megvalósulhat-e Kelebián a szennyvíz beruházás, hiszen az érdekeltségi terület csökkent. A válasz: igen, hisz a belterületre eső megkötött lakás-előtakarékossági szerződések száma, így is meghaladja a 67%-ot.
Ezúton szeretné a Társulat közölni mindazon belterületi ingatlantulajdonossal, aki még nem kötötte meg lakás-előtakarékossági szerződését, hogy ezt 2008. január 31.-ig megteheti a Társulat irodájában. (Kelebia Kft. melletti iroda)

Hétfő:   8:00-12:00
Szerda: 13:00-17:00
Péntek:   8:00-12:00

A beruházással érintett terület térképe szintén a Társulat irodájában megtekinthető.

Varga Sándor
IB elnök

Közbeszerzés 2008.

Kelebia Község Önkormányzatának közleménye az Önkormányzat által megkötött szerződésekről
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 99§-ban foglaltaknak megfelelőek az alábbi szerződést tesszük közzé:A szerződés megnevezése: építési szerződés
A szerződés tárgya: Gyermekétkeztetést ellátó konyha felújítása
Megrendelő: Kelebia Községi Önkormányzat, Kelebia, Ady E. u. 114.
Vállalkozó: Ker-Ex’ 94 Kft. Tompa, Attila u. 2.
A szerződés értéke: 3.725.059 Ft + Áfa
A szerződés időtartama: 2008. október 22. – 2008. november 30.

Záradék

Ezt a hirdetményt 2008. 11. 18-án tettük közzé a www.kelebia.hu Kelebia Község hivatalos honlapján.

*****

Kelebia Község Önkormányzatának közleménye az Önkormányzat által megkötött szerződésekről
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 99§-ban foglaltaknak megfelelőek az alábbi szerződést tesszük közzé:


A szerződés megnevezése: építési szerződés
A szerződés tárgya: Magyar-szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központ parkolója
Megrendelő: Kelebia Községi Önkormányzat, Kelebia, Ady E. u. 114.
Vállalkozó: Ker-Ex’ 94 Kft. Tompa, Attila u. 2.
A szerződés értéke: 2.600.000 Ft + Áfa
A szerződés időtartama: 2008. április 10. – 2008. április 30.

 

Záradék

Ezt a hirdetményt 2008. 04. 15-én tettük közzé a www.kelebia.hu Kelebia Község hivatalos honlapján.

Oltyánné Kozla Erika
jegyző

Térítési díjak

A piaci asztalok bérleti díját az alábbiak alapján határozzák meg:

 

1.) A piac területén lévő üzlethelyiségek bérleti díja: 500,-Ft /m2 Ft +Áfa+rezsiköltség/hó

2.) Napi díjak:

 • Védjegyet nem használó termelő esetén:200Ft/m
 • Védjegyet használó helyi termelő esetén:100 Ft/m

3.) Havi bérlet díjai:

 • Védjegyet nem használó helyi termelő esetén:600 Ft/hó/m
 • Védjegyet használó helyi termelő esetén:300 Ft/hó/m

4.) Éves bérletet díjai:

 • Védjegyet nem használó helyi termelő esetén:6.000 m/év
 • Védjegyet használó helyi termelő esetén:3.000 m/év
 1. )tehergépkocsiról, személygépkocsiról illetve sátorról árusító árusokra vonatkozó összeg:
 • nettó 500 Ft/alkalom.

6.) A büfé kocsik díjtétele:

 • 1.000 Ft/gépjármű

7.) Pecsenyesütő, italmérők által elfoglalt terület bérleti díja:

 • 1.000 Ft/m2

8.) A piac területén tartandó vásárok alkalmával a „kirakodósok” esetében a földre kitett termékek utáni díjtétel

 • 250 Ft/m2

 

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2010. (V.28.) rendelete

-A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról- alapján

Szociális étkeztetés

1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:                                             460;-Ft/ellátási nap
2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:                                            180;- Ft/ellátási nap

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 500;- Ft/gondozási óra

Idősek klubja

Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:

 1. a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén:               0 Ft
 2. A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetében: 400,-Ft

Idősek otthona

Az idősek otthonában a térítési díj

- napi összege:                                                                                                      2.950,-Ft
- havi összege:                                                                                                     88.500,- Ft

Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

Az intézményi térítési díj összege:

a.) napköziotthonos óvodában háromszori étkezés esetén:                           297,-Ft/nap
b.) napköziotthonos óvodában ebéd:                                                             168;-Ft/nap
c.) általános iskola napközis otthon:       7-10 éves korosztály részére:          366,-Ft/nap
d.)                                                           11-14 éves korosztály részére:         421,-Ft/nap
e.) általános iskolai menza                      7-10 éves korosztály részére:      220,-Ft/nap
f.)                                                            11-14 éves korosztály részére:        248,-Ft/nap

 

Demens betegek ellátása

A demens betegek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.

Fogyatékosok otthona

Fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.

Családok átmeneti otthona

Családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.

Támogató szolgálat

A támogató szolgálat intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.

Térítési díjak - archív

Térítési díjak 2011.

 

Az önálló helyettes szülői ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összege:

(Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (V.25.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelete alapján)

a.) naponta és gyermekenként: 1.560,- Ft
b.) havonta és gyermekenként: 46.800,- Ft

Érvényes: 2007. június 1. napjától.

***

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak:

(Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 17.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelete alapján)

A közüzemi vízmű szolgáltatás rendeltetésre állásáért fogyasztási helyenként alapdíjat kell fizetni, melynek mértéke:
a.) lakossági fogyasztók részére január 1-től március 31-ig, valamint október 1-től december 31-ig: 220,- Ft/hó
b.) közületi fogyasztó esetében: 240,- Ft/hó

Az ivóvíz fogyasztás díja:
a.) lakossági fogyasztók részére január 1-től március 31-ig, valamint október
1-től december 31-ig: 232,- Ft/m3
b.) lakossági fogyasztók részére április 1-től szeptember 30-ig: 232,- Ft/m3
c.) közületi fogyasztó részére: 292,- Ft/m3

Érvényes: 2011. január 1. napjától.

***

Közterület használati díj

(Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (I. 29.) A közterületek használatáról szóló rendelete alapján)

a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám, védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla: 240,- Ft/m2/hó
b) önálló hirdető berendezés: 370,- Ft/m2/hó
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék: 136,- Ft/m2/hó
d) alkalmi árusítás: 1.210,- Ft/m2/nap
e) mozgóbolt: 1.500,- Ft/jármű/nap
f) mozgóárusítás: 735,- Ft/m2/hó
g) idényjellegű árusítás, felvásárlás: 4.570,- Ft/hó
h) állandó üzlethelyiség, árusító és egyéb fülke, pavilon: 230,- Ft/m2/hó
i) vendéglátó ipari előkert: 105.- Ft/m2/hó
j) kiállítás és vásár: 570,- Ft/nap
k) mutatványos tevékenység, céllövölde: 175,- Ft/nap
l) lakodalmas sátor felállítása: 4.580,- Ft/nap
m) cirkuszi sátor felállítása: 9.240,- Ft/nap
n) jármű tárolása: 400,- Ft/m2/hó

Érvényes: 2010. január 1. napjától.

***

Piaci helypénz és asztalok bérleti díja
294/2010. (XI.04.) sz. képviselő  -  testületi  határozat

A piaci napokon az Agrárkereskedelmi Központhoz tartozó asztalok bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:

-termelők részére: 100,- Ft+Áfa /asztali hely

-egyéb gazdálkodók részére:                                                 200,-Ft+Áfa/ asztali hely, (1 asztali hely = 1 fm asztal)

Földön árusítás, vagy hozott asztal  esetén a helypénz mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

-- termelők részére: 50,-Ft+Áfa/1m2 föld

-- egyéb gazdálkodók részére:                                                           100,-Ft+Áfa/1m2 föld

Érvényes 2010. november 13. napjától

.

***

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai

(Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (III. 31.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelete alapján)

Szociális étkeztetés

1.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 230,- Ft/adag
2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja: 130,- Ft/adag

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 300,- Ft/óra

Idősek klubja

Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők részére díjmentes.


Idősek otthona

Az idősek otthonában a térítési díj:
napi összege: 2.470,- Ft
havi összege: 74.100,- Ft

Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

Az intézményi térítési díj összege:

a.) napköziotthonos óvodában
háromszori étkezés esetén : 280,- Ft/nap
b.) napköziotthonos óvodában ebéd: 140,- Ft/nap

c.) általános iskola napközis otthonában 7-10 éves korosztály részére: 350,- Ft/nap
d.) 11-14 éves korosztály részére: 395,- Ft/nap
e.) általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére: 220,- Ft/nap
f.) 11-14 éves korosztály részére: 226,- Ft/nap

Demens betegek ellátása

A demens betegek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározásra

Fogyatékosok otthona

A fogyatékosok otthonában fizetendő intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározásra.


Családok átmeneti otthona

A családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározásra.


Támogató szolgálat

A támogató szolgálat intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározásra.

Érvényes: 2011. június 1. napjától.

****

Magánszemélyek kommunális adója

(Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XII. 17.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelete alapján)

1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként: 17.200,- Ft
2) Sztipityjárás, Vermesjárás, Szkenderjárás, Négyesjárás, Fődijárás, Vasútföld, Bácsborista területeken adótárgyanként, lakásbérleti jogonként: 7.800,- Ft

Adómentesség, kedvezmény

Alanyi adómentes: akinek az önkormányzat rendszeres szociális segélyt, vagy időskorúak járadékát folyósít, továbbá aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Tárgyi adómentes:
- szükséglakás,
- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
- a telek (belterületi földrészlet).

50%-os kedvezményre jogosult:
- a 70 éven felüli állampolgár, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
- a komfortnélküli lakás,
- a 40 m2-nél kisebb lakás.


Érvényes: 2011. január 1. napjától.

***

A temető és a temető kezelése

(Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 28.) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelete alapján)

A sírhelyekért az alábbi kategóriákban szedhetők díjak:
a) egyes sírhelyek (25 év): 7.700,- Ft
b) kettes sírhelyek (25 év): 11.880,- Ft
c) gyermeksírhelyek (25 év): 4.400,- Ft
d) urnasírhelyek (10 év): 2.420,- Ft
e) sírbolthelyek (kripták) koporsónként (60 év): 24.200,- Ft

A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

A.) Temető fenntartási hozzájárulás díja:
- egyes síremlék készítésénél: 352,- Ft
- kettes síremlék készítésénél: 583,- Ft
- síremlék szétbontásánál: 363,- Ft
- kripta építésénél: 1.210,- Ft
- kettes sírbolthely (kripta) építésénél: 1.210,- Ft

B.) Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírási díja: 24.090,- Ft
- kettes sírhely sírásási díja: 48.290,- Ft
- gyermek sírhely sírásási díja: 19.360,- Ft
- urnasírhely sírásási díja: 8.096,- Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a temetőből kiszállításra kerülnek): 18.150,- Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a temető más részén kerülnek eltemetésre): 22.330,- Ft

C.) Az elhunyt hűtésének díja az első napon, illetve a további napokon naponta.
- első nap 1.606,- Ft, további napokon 1.397,- Ft/nap

D.) Temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díj hozzájárulása:
- egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei egyszeri használatát: 13.090,- Ft
- kettes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei egyszeri használatát (ha mindkét sírhely betemetésre kerül):25.680,- Ft
- hamvasztásos temetés, illetve urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a hamvak elhelyezését, valamint a ravatalozó épület és kellékei egyszeri használatát: 9.790,- Ft
- belépési díj hamvasztásos temetés esetén, a ravatalozó használata nélkül: 3.355,- Ft

E.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a nyitvatartási időn túl, hétfőtől szombatig terjedő napokon kérelmezett kapunyitásért további, napi egyszeri kapunyitási díj számítható fel: 2.404,- Ft

F.) A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és kellékekért sírhelyenként és naponta 242,- Ft számítható fel területfoglalási díjra.
A temetőben vállalkozást végző a munkájából származó építési hulladékot köteles a temető területéről elszállítani, és annak elhelyezéséről a kijelölt lerakóhelyen gondoskodni. Amennyiben a munka befejezését követő 2 napon belül az elszállítást nem végzi el, az üzemeltető helyette az elszállításról gondoskodik. Ennek díja alkalmanként 4.730,- Ft.

G.) Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja: 4.730,- Ft

Érvényes: 2011. február 01. napjától.