Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének teljes, hatályos rendeletei

2/2017. (II.10.) A Kelebia Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékéről
7/2016. (VI.17.) rendelet háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola egészségügyi és ügyeleti körzeteiről
6/2016. (V.27.) rendelete a 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról
3/2016. (II.26.) rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
18/2015. (XI.25.) Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról
16/2015. (XI.13.) rendelete magánszemélyek kommunális adójáról
14/2015. (X.21.) rendelete változtatási tilalom elrendeléséről
13/2015.(X.09.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról
12/2015.(IX.11.) rendelete Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról
11/2015.(VII.31.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata
10/2015.(VI.26.)  Önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
8/2015.(IV.16.)rendelete a Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról
7/2015.(I.09.)rendelete a Kelebia Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) számú rendelet módosításáról
1/2015.(I.09.)rendelete az önkormányzat vagyonáról
12/2014.(XI.12.) A szociális ellátások helyi szabályairól
5/2014.(IV.15.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
2/2014.(II.21.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
1/2014.(II.06.) Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
19/2013.(XI. 011.) számú rendelete a filmforgatási célú közterület használatáról
17/2013.(XI. 01.) számú rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről
13/2013.(IX. 05.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
8/2013.(V. 01.) számú rendelete a helyi gyermekvédelem helyi rendszeréről
7/2013(IV.25.) rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről.
5/2013.(III.13.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
3/2013.(III.01.) rendelet alkotása az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
11/2012.(X. 25.) számú rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak egyes kérdéseiről
2/2012.(II.24.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
19/2011.(XII. 16.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 29/2005.(XII.16.) rendelet módosítása
9/2011.(IV. 29.) számú rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
19/2010.(XII. 01.) számú rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
14/2010.(VII. 09.) A növények telepítési távolságáról
12/2010.(V.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekek napköziben ellátásának térítési díjáról
3/2010.(I. 29.) A közterületek használatáról
2/2009.(I.23.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről
22/2007.(XII. 21.) A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
14/2007.(IX. 21.) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
22/2005.(X. 27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról
12/2005.(VI. 23.) Az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről
7/2005.(IV. 08.) Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról