FŐOLDAL

XIV. Kárpát Fesztivál

karpat2017 plakat neoton
logó
kormoran

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A KELEBIA BAJCSY ZS. U. 43.SZ. ALATTI KÉZILABDA SPORTCSARNOK BÜFÉ, KONDITEREM, WELLNESRÉSZLEG, és egyéb helyiségei bérbeadására.

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a tulajdonában lévő Kelebia Bajcsy Zs.u. 43.sz. alatti Kézilabda Sportcsarnokban található büfé helyiség, konditerem, welnesrészleg, squaspálya, üzemeltetés céljából történő bérbeadására a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel pályázatot hirdet.

A büfé helyiség alapterülete: 17,61 m2.
A bérlet időtartama: 2017. december 1. napjától 2020. december 31. napjáig.

A bérletre vonatkozó fontosabb feltételek: A bérlőt a bérleményben üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű működéshez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak, és hatósági engedélyek beszerzéséről a bérlő gondoskodik.

Az ajánlatban vállalt bérleti díjat havonta előre tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni. A bérleti díj mértékét 2019. január 1. napjától a bérbeadó a KSH fogyasztói árindexének megfelelően emelheti.

A pályázat beadásának határideje, helye: 2017. augusztus 3. (csütörtök) 11.00 óra. Kelebia Község Önkormányzat részére címezve (6423 Kelebia Ady E.u. 114.) postai úton, vagy személyesen zárt borítékban, a borítékon megjelölni, hogy „Sportcsarnok büfé pályázat”.

Az ajánlatok bontásának helye, ideje: Kelebiai Polgármesteri Hivatal – 2017. augusztus 3. (csütörtök) 11.00 óra.

A kiíró előnyben részesíti a Kelebián székhellyel vagy telephellyel rendelkező, referenciát felmutató vállalkozót.
Az érdeklődők számára helyszíni bejárást biztosítunk.

A pályázó a szerződés megkötésére akkor minősíthető alkalmasnak, ha a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§.1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Kelebia településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének készítéséről

az Eljr. rendelkezései és Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IV.28.) számú önkormányzati rendelete alapján a partnereket tájékoztatom és

  1. július 17-én hétfőn 17 órakor az Agrárkereskedelmi Központban tartandó lakossági fórumon ismertetem.

Partner Kelebia település közigazgatási területén:

  1. a) ingatlannal rendelkező személy
  2. b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  3. c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők Kelebia Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben 2017. július 25-ig-ig és elektronikusan elérhető:wwww.kelebia.hu honlapon.

A településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos további információk a

http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert

web helyen találhatók.

Vélemények, javaslatok írásban papíralapon a polgármester címére (6423 Kelebia Ady Endre utca 114.) elektronikusan a kelebia.onkormanyzat(kukac)kelebia.hu címre küldhetők 2017. július 25-ig.

Kelebia, 2017. július 04.                             Maczkó József

                                                                  polgármester

M e g h í v ó

Kelebia Község Polgármesterétől

M e g h í v ó

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 2017.június 22-én (csütörtökön) 17.00 órától

az Agrárkereskedelmi Központban a külterületen élő lakosság részére fórumot tart, melyre tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:

Tájékoztató a tanyák villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései tárgyú pályázati felhívásról. A pályázatot külterületi ingatlanra, az alábbi célokra lehet benyújtani:

  • elektromos hálózat kiépítése, fejlesztése, felújítása, napelemes rendszerrel való ellátása,
  • egyedi automata szennyvíztisztító kisberendezés földalatti szikkasztórendszerrel történő elhelyezésére.

Bemutatkozik a Bankos Tanácsadó Kft., amely a lakosság igénye szerint közreműködik a pályázat elkészítésében, benyújtásában, nyertes pályázat esetén a megvalósításban.

Megjelenésére és építő javaslataira feltétlenül számítok.

Kelebia, 2017. június 14.

Üdvözlettel:

                                                                                                                      Maczkó József

                                                                                                                     polgármester

Szent Erzsébet Otthonház képei

Szent Erzsébet Otthonház galériája új képekkel bővült.
A gyermeknapon készült fotók a Galériában is megtekinthetőek.

Szent Erzsébet Otthonház képei

Szent Erzsébet Otthonház galériája új képekkel bővült.
Foglalkozásokon készült fotók a Galériában is megtekinthetőek.