FŐOLDAL

Álláshirdetés

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza
felvételt hirdet

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, havi beosztás szerinti elosztásban (12 órás műszakban), megszakítás nélküli (hétvége, ünnepnap) munkarendben

A munkavégzés helye:
Kelebia, József A. utca 75.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A takarítónők általános feladata az intézmény egész területén végzett takarítási tevékenység. Ételszállítás az önkormányzati konyháról, közétkeztetési feladatok. Mosogatás a kétfázisú mosogatás szabályai szerint. Az intézményben keletkezett textíliák és ruhaneműk, valamint a lakók szennyes ruháinak, textíliáinak a mosása, vasalása.

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: Az intézmény szociális szakmai és létesítményhigiéniával kapcsolatos szabályzatai, az ÁNTSZ előírásai, a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályok, előírások, szabályzatok.  

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény és a szociális ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet rendelkezései az irányadók.        

Az állás betöltésének feltétele:

  • 8 általános iskola elvégzése
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • precizitás, önállóság, jó adminisztrációs képesség
  • közétkeztetéssel és intézményi takarítással kapcsolatos előírások ismerete
  • empatikus magatartás, jó kommunikációs készség, megbízhatóság.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:
Közintézményben szerzett ez irányú munkatapasztalat.

Jelentkezés módja:
Az intézmény vezetőjénél személyesen, munkaidőben. Hozni kell a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát, szakmai önéletrajzot. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 16. napjától tölthető be.

 A jelentkezés határideje: 2017. május 9.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Turi Mária nyújt, a 06-77/454-224 -os telefonszámon.

Településfejlesztési koncepció

koncepcio

A teljes anyag letöltését megtalálja a Letöltések résznél vagy IDE kattintva.
A teljes anyag mérete 170MB.

BEIRATKOZÁS A GÉZENGÚZ ÓVODÁBA

A kelebiai Gézengúz Óvoda 2017/2018. nevelési évére a következő időpontban lehet beiratkozni: 2017.05.08. – 05.12., 8 órától – 12 óráig.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt.8. § (1)]

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Azok gyermekek, akik az adott év január 1. és augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket, kötelesek a kijelölt időpontban beiratkozni, de csak szeptember 1-től kötelesek óvodába járni.

gezenguz

Kormányhivatal 46.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala
 

Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében

Az állami rezsicsökkentés folytatásaként - a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.

A Kormány által kezdeményezett, 2016 nyarán tartott lakossági konzultáció során az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatban összesen 142 589 db kérdőív került kitöltésre.

Az állami rezsicsökkentés mostani üteme várhatóan összesen 1,6 milliárd forint megtakarítást eredményez majd 2017. évben, amiből a vállalkozások 1,2 milliárd forintra, a magánszemélyek 385 millió forintra számíthatnak.

Ezentúl többek között nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem. 
A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése érdekében nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány (OEP igazolás) kiállításáért. Megszüntetik továbbá a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételére vonatkozó illetéket is. 
A vállalkozások terheit a későbbiekben jelentősen könnyíti, hogy mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.
Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökken vagy megszűnik. A nem hiteles, elektronikus tulajdonilap-másolatot például évente kétszer díjmentesen lehet lekérni. 
A módosítás értelmében illetékmentes lesz az öntözési berendezések engedélyezésnek eljárása.
A döntés érinti az igazságszolgáltatást is, a továbbiakban nem kell díjat fizetni az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés és a szakterület kiterjesztése esetén. 

Két év alatt az állami rezsicsökkentés két ütemének megvalósulásával a vállalkozásoknál több mint 3,6 Mrd forint, a magánszemélyeknél több mint 10,3 Mrd forint maradt.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Kormányhivatal 45.

Tájékoztatásul megküldöm a 2017/2018-s tanévre vonatkozóan az általános iskolák beiskolázási körzeteikről szóló tájékoztatót.

pdf icon  Bács-Kiskun megye általános iskolai felvételi körzetei
pdf icon  Bács-Kiskun Megye Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete
pdf icon  Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről